- Realizujemy ogólnopolski projekt "MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym", który jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę Wojciechowską. W jego ramach, wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Zasięg, realizowane są, pierwsze na tę skalę, bezpłatne badanie stanu psychicznego młodzieży w Polsce. Strategicznym partnerem całej akcji i główną platformą działań komunikacyjnych jest TikTok – czytamy na facebookowym profilu "Konopy".

Opracowane wyniki badań posłużą do stworzenia kompleksowej oferty edukacyjnej, z konkretnymi narzędziami dla dzieci i rodziców oraz nauczycieli. Biorąc udział w projekcie uczniowie, prócz badań, będą również podejmować działania edukacyjne, które mają zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne młodych ludzi i wskazać bariery, z którymi na co dzień się mierzą. A wszystko po to, aby przyczynić się do normalizacji sięgania po pomoc.

Aby szkoła mogła dołączyć do badania, wystarczy wypełnić formularz dostępny na tej stronie.

wsp_modul