Obiekt o powierzchni użytkowej 1 095 metrów kwadratowych będzie kosztował ok. 10 mln 360 tys. zł. To niemal dwukrotnie więcej, niż początkowo zamierzano wydać na to zadanie. W pierwszych przetargach w 2021 r. mowa była o kwocie nieco ponad 5,5 mln zł, ale wykonawcy żądali znacznie więcej, dlatego musiano znaleźć dodatkowe środki, a kolejne przetargi były unieważniane.

Ostatecznie powiat pozyskał na to zadanie środki zewnętrzne w wysokości blisko 7 mln 900 tys. zł z Programu Inwestycji Strategicznych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W budynku zamieszkają kobiety z dziećmi znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. 

- Będzie to obiekt o charakterze regionalnym, skierowany do samotnych matek nie tylko z terenu Powiatu Inowrocławskiego. Inwestycja zyskała też rekomendację Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego –  mówi starosta Wiesława Pawłowska

Zadanie realizuje firma Kor-Pol z Bydgoszczy, a zakończenie prac planowane jest na koniec 2024 roku. To druga z inwestycji, która powstaje w pobliżu inowrocławskiego szpitala. Niedawno informowaliśmy o rozpoczęciu budowy siedziby Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.