Pep+ to strategiczna i kompleksowa transformacja firmy PepsiCo skupiona wokół zrównoważonego rozwoju i kapitału ludzkiego. Strategia obejmuje trzy filary: neutralnoś
klimatyczą, rolnictwo regeneracyjne, a także pozytywne wybory dla planety i konsumentów. Realizacja stawianych celów nastąpi do 2030 roku.

Pozytywne wybory dla planety i konsumentów − recykling, edukacja, zrównoważone opakowania

Pod koniec ubiegłego roku, tj. w październiku 2021 roku, Nestlé Polska oraz PepsiCo Polska inaugurowały innowacyjny projekt „ReFlex” – przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych po elastycznych opakowaniach wielomateriałowych oraz z tworzyw sztucznych. Priorytetem projektu jest powiększenie masy odpadów opakowaniowych, które nadają się do dalszego przetworzenia w przemyśle budowlanym, transportowym czy meblarskim. Twórcy projektu stawiają na edukację społeczeństwa w obrębie recyklingu opakowań np. po batonach, chipsach czy płatkach śniadaniowych. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK. „ReFlex” jest w pełni sfinansowany przez obie firmy i pozwala na zwiększenie poziomu recyklingu wspomnianych opadów, przyczyniając się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce, czego długofalowym skutkiem jest zmniejszenie emisji oraz zmian klimatu.

Celem PepsiCo jest stałe wdrażanie bardziej zrównoważonych opakowań, w tym zmniejszenie o 50% wykorzystania pierwotnego plastiku na jedno opakowanie w całej ofercie produktów spożywczych i napojów do 2030 roku. Firma w ramach pozytywnych wyborów dla konsumentów i planety zainwestowała w nowe opakowania pochodzące z recyklingu dla portfolio napojów PepsiCo. W grudniu 2021 r. na półkach sklepowych pojawiły się napoje Pepsi, Pepsi MAX, i Mirinda w butelkach wykonanych w 100% z rPET, czyli materiału pochodzącego z recyklingu. Te proekologiczne zmiany rozpoczęły się rok wcześniej od napojów Lipton Ice Tea. W 2022 roku rPET stanowi już ok. 85% w całej ilości plastiku użytego przez PepsiCo do produkcji butelek. Działania PepsiCo istotnie wykraczają ponad wymagania prawne Unii Europejskiej, producenci z krajów członkowskich zobowiązani są do wprowadzenia recyklatu na poziomie 25% do 2025 roku.

PepsiCo chce inspirować konsumentów oraz innych producentów napojów do wprowadzania realnych zmian na rzecz ochrony środowiska i zwiększania świadomości ekologicznej.

Neutralność klimatyczna − inwestycje w zrównoważony środowiskowo zakład produkcyjny

W nowo budowanej, największej i najbardziej zrównoważonej środowiskowo fabryce przekąsek PepsiCo k. Środy Śląskiej zastosowane zostały innowacyjne rozwiązania technologiczne o najwyższych parametrach ekologicznych, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Przy zakładzie będzie działać oczyszczalnia ścieków, której wydajność wyniesie 1600 m3 na dobę. Dodatkowo, unikalną technologią będzie sposób zbierania i odzyskiwania wody, która po zgromadzeniu oraz późniejszym uzdatnieniu w trakcie nanofiltracji będzie wykorzystywana w procesach technicznych. Nowatorskimi rozwiązaniami z obszaru ekologii będą także System Odzysku Ciepła (Heating Recovery System) – na potrzeby infrastruktury budynkowej, ciepła woda do mycia (CIP – Cleaning In Place) pozyskiwana z procesu chłodzenia oleju spożywczego oraz odzysk wody z procesu krojenia ziemniaków i zawracanie jej na wstępne płukanie ziemniaka. Fabryka wyposażona będzie w zaawansowane oraz najefektywniejsze technologicznie i ekologicznie linie produkcyjne do wytwarzania przekąsek. Zakład jest pierwszym na świecie obiektem PepsiCo zaprojektowanym w oparciu o pomiar emisji CO2 w całym cyklu życia, począwszy od projektu, poprzez budowę, a później jego eksploatację. Zakład zostanie oficjalnie otwarty w pierwszej połowie 2023 roku.

„Ta kompleksowa transformacja wszystkich działań biznesowych, gwarantuje dalszy rozwój PepsiCo w ramach wspólnych wartości, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony wzrost i kapitał ludzki. Jesteśmy dumni z postępów w ramach naszych celów szczególnie w obszarze zrównoważonych opakowań. Dzięki przejściu na butelki wykonane z rPET firma zredukowała emisję gazów cieplarnianych (GHG) o 18756 ton w 2022 roku − powiedział Julian Krzyżanowski, kierownik ds. komunikacji w PepsiCo Polska. − Nasza firma chce rozwijać się w sposób zrównoważony przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko. Jest wiele do zrobienia, ale konsekwentnie realizujemy naszą strategię, wprowadzając liczne rozwiązania mające na celu oszczędność wody czy energii w zakładach oraz w siedzibie głównej” – dodał Julian Krzyżanowski.

Firma stawia również na transformację energetyczną. Energia elektryczna we wszystkich zakładach produkcyjnych PepsiCo jest pozyskiwana ze źródeł odnawialnych, głównie z farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie Polski.

„W 2023 roku zapewnienie tanich i zrównoważonych źródeł energii będzie nadal istotnym wyzwaniem dla firmy. Dlatego będziemy koncentrować się na zbudowaniu bardziej odpornego systemu, który będzie również lepiej spełniał cele środowiskowe planety. W PepsiCo planujemy dalsze inwestycje w zrównoważone pozyskiwanie energii m.in. we własne instalacje fotowoltaiczne, budowę stacji ładowania dla samochodów elektrycznych, zarówno osobowych jak i ciężarowych, a także we własną flotę służbowych samochodów o napędzie elektrycznym” − powiedział Julian Krzyżanowski.

Ostatni rok wdrażania przez PepsiCo strategii pep+ pokazał, jak wiele można osiągnąć dla dobra klimatu i planety. Olbrzymi potencjał, który niesie w sobie strategia PepsiCo positive z pewnością zostanie wykorzystany w dalszych działaniach oraz pozwoli na nieustanny rozwój firmy w kierunku zrównoważonego wzrostu.

O firmie PepsiCo

Konsumenci w ponad 200 krajach i regionach na całym świecie sięgają po produkty firmy PepsiCo ponad miliard razy dziennie. Łączny przychód netto pochodzący ze sprzedaży uzupełniającej się oferty produktów żywnościowych i napojów oferowanych przez marki Lays, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker i SodaStream, wchodzące w skład koncernu PepsiCo, wyniósł w 2020 roku ponad 70 mld USD. W swoim globalnym portfolio PepsiCo posiada szeroką i różnorodną ofertę produktów żywnościowych i napojów oferowanych pod wieloma markami, a każda z legendarnych marek generuje w ciągu roku przychody na poziomie ponad miliarda dolarów amerykańskich.

W swoich działaniach PepsiCo kieruje się wizją „Winning with PepsiCo Positive (pep+)”, która wskazuje drogę do uzyskania pozycji światowego lidera w obszarze wygodnych, gotowych do spożycia produktów żywnościowych i napojów. pep+ to nowa, strategiczna transformacja PepsiCo w kierunku zrównoważonego rozwoju, obejmująca wszystkie obszary działalności firmy, która skupia się wokół dążenia do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i budowania wartości w granicach stawianych przez planetę oraz inspirowania pozytywnych zmian dla Ziemi i jej mieszkańców. Więcej informacji na temat PepsiCo jest dostępnych na globalnej witrynie pod adresem www.pepsico.com oraz na polskiej stronie firmy http://www.pepsicopoland.com.

Źródło informacji: PepsiCo