Inwestycja przyczynić się ma do efektywnego zwiększania skali działalności zakładu, a przez to tworzenia nowych miejsc pracy. Pieniądze na wybudowanie nowej ocynkowni spółka pozyskała z Agencji Rozwoju Przemysłu przy wsparciu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wartość wszystkich robót ogólnobudowlanych wyniosła 13 mln zł, a prac związanych z wykonaniem kompletnej linii do cynkowania ogniowego - 11,9 mln zł.

- Inwestycja od początku tworzona była z myślą o poprawie komfortu życia okolicznych mieszkańców. Dlatego budynek został wyposażony w izolacje akustyczne ścian oraz systemy podciśnienia zapobiegające przypadkowemu wydostaniu się zanieczyszczeń do atmosfery. Ocynkownia Inowrocław została zrealizowana wedle najnowszych standardów technicznych, technologicznych i organizacyjnych, co pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawę wydajności ocynkowni oraz warunków pracy - mówi Szczepan Ślusarz, prezes zarządu i dyrektor generalny spółki Inofama.

inofama

Dotychczas eksploatowana ocynkownia ogniowa została zbudowana w 1976 r. z dwiema liniami technologicznymi ogrzewanymi energią elektryczną.

Cynkowanie zanurzeniowe w Ocynkowni Inowrocław polega na zanurzeniu odpowiednio przygotowanych elementów stalowych w roztopionym cynku celem uzyskania, w wyniku procesu dyfuzji stopowej, metalicznej powłoki cynkowej. Nakładanie powłok antykorozyjnych jest działaniem proekologicznym ze względu na wydłużenie przydatności elementów stalowych do użytku, a tym samym pozwala na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego podczas produkcji stali.