Jury w składzie: Karolina Suchodolska - aktorka Teatru Kameralnego w Bydgoszczy, Karolina Kasprzak - aktorka i lektorka, scenarzystka i reżyserka teatralna oraz Paweł Gilewski - aktor Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy przyznało miejsce Alicji Krysiak (Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie), II miejsce Julii Mordyl (Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie), III miejsce Janowi Mytlewskiemu (III Liceum Ogólnokształcące im. S. B. Lindego w Toruniu). Wyróżnieni zostali: Karol Małachowski ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Inowrocławiu i Miłosz Skrzypek z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

IMG_4939

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza
pod honorowym patronatem przewodniczącej sejmiku Elżbiety Piniewskiej, starosty Wiesławy Pawłowskiej i prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy. Fundatorami nagród w konkursie była Biblioteka Miejska, Sejmik Województwa, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Inowrocławia.