Jak wynika z wydanego w czwartek 29 września komunikatu sanepidu, woda może być spożywana do celów konsumpcyjnych wyłącznie po przegotowaniu. Wodociąg Parchanie zaopatruje mieszkańców miejscowości: Parchanie, Parchanki, Modliborzyce, Rejna, Zagajewice, Zagajewiczki, Wonorze, Brudnia, Ośniszczewo, Ośniszczewko, Stanonim i Wola Stanomińska, Mleczkowo, Żyrosławice, Gąski, Szpital, Lipionka.

- Mając na uwadze poprawę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu nakazał podjęcie dalszych działań naprawczych przez właściciela wodociągu. W przypadku zmiany sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wyda stosowny komunikat - informują służby.

W badanej próbce wody wykluczono obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków kałowych.