Tegorocznymi stypendystami zostali: Alicja Dzikowska - absolwentka I LO, która w październiku rozpocznie naukę na Pomorskim Uniwersytecie w Szczecinie na kierunku lekarsko-dentystycznym. Jest finalistką konkursu przedmiotowego z biologii.

Kolejną stypendystką została Martyna Warda, absolwentka II LO, rozpoczynająca studia na Politechnice Poznańskiej na kierunku matematyka w technice. Brała ona udział między innymi w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" oraz została finalistką XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego.

Trzecim absolwentem szkoły średniej, który otrzymał stypendium jest Dominik Polewski. absolwent II LO, rozpoczynający studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku geografia i kształtowanie środowiska. Został on laureatem IX Olimpiady Wiedzy o Turystyce oraz Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej.

Od 2003 roku z pomocy materialnej skorzystało łącznie 57 stypendystów. Do tego grona dołączyli kolejni studenci, którzy spełnili kryteria regulaminowe. Stypendia wypłacane będą przez 12 miesięcy, począwszy od października, a ich jednorazowa wysokość wynosi 500 zł. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się mieszkańcy Inowrocławia, którzy nie przekroczyli 25. roku życia, a średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 2408 zł brutto.

wsp_modul