- W miejscach, gdzie do tej pory funkcjonuje znak ustąp pierwszeństwa przejazdu zostaną zamontowane znaki "STOP", które zmuszą kierowców do zatrzymania się. Jeśli te zmiany nie przyniosą poprawy w postaci spadku liczby zdarzeń drogowych na inowrocławskim Rąbinie, podjęte zostaną kolejne działania, choć będą one wtedy wymagały zaangażowania znacznych środków - informuje Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

Czy nowe znaki poprawią bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu?