Poniżej treść komunikatu wystosowanego na profilu Gminy Dąbrowa Biskupia na Facebooku.

- W związku z problemami na Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej w dniu 16 sierpnia 2022 r. została ona wyłączona z eksploatacji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu aż do odwołania. Biorąc pod uwagę powyższe od dnia dzisiejszego tj. 16.08.2022 r. Stacja Uzdatniania Wody Parchanie i wodociąg Parchanie pracuje jako zastępcze źródło wody zaopatrujące również wodociąg Dąbrowa Biskupia. Przepięcie to spowoduje spadek ciśnienia na obu sieciach wodociągowych, co może spowodować przerwy w dostawach wody w najdalej położonych od miejscowości Parchanie odcinkach sieci wodociągowej. Mając powyższe na uwadze apeluję do użytkowników obu wodociągów o racjonalne korzystanie z wody pitnej z sieci wodociągowej głównie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. zwłaszcza w godzinach największego poboru wody tj. od 12:00 do 19:00. Ograniczenie zużycia zapewni w miarę normalne ciśnienie wody na obu sieciach oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie - czytamy w komunikacie.

Informacje na temat szczegółowych powodów wyłączenia z eksploatacji stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej powinniśmy poznać wkrótce.