Z nieużytkami przy ul. Solnej, za ogródkami działkowymi wiąże się nierozwiązany problem dojazdu do części działek miasta oraz gruntów prywatnych. Swoją inwestycję chce tam teraz realizować firma, która kończy przebudowę parku handlowego S1 Center, który znajduje się tuż obok.

Prezydent Inowrocławia poinformował dzisiaj w mediach społecznościowych, że uzgodnił z inwestorem, że miasto wycofa sprawy z sądu, jeśli ten na swoim gruncie na swój koszt zbuduje drogę dojazdową.

- W ten sposób skończymy ponad 20-letni okres sporów, a dodatkowo będą nowe miejsca pracy i więcej środków z podatków - uważa Ryszard Brejza.

Wcześniej właściciel gruntów planował tam budowę miniosiedla czterokondygnacyjnych bloków. Nie wiadomo jeszcze, jaką część działki zajmie nowy obiekt handlowy. Teren, o którym mowa od wielu lat jest przeznaczony pod usługi i handel. Budynki mieszkalne miały tam powstać w drodze wyjątku tzw. lex deweloper.