Tegoroczne forum organizowane jest pod hasłem „Bezpieczeństwo zdrowotne. Nowe technologie monitorowania, obrazowania, modelowania, prognozowania stanu zdrowia i środowiska”.

Podczas dwudniowego wydarzenia w hali widowiskowo-sportowej odbędzie się przegląd projektów i działań wdrożeniowych technologii cyfrowych w zakresie teleopieki, telemedycyny, robotyzacji, wirtualnej opieki medycznej, inżynierii systemów opieki zdrowotnej, zarządzania danymi, przechowywania i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej, diagnostyki, prognoz i klasyfikacji chorób, technologii uczenia maszynowego, medycyny obliczeniowej (big data), systemów powiadamiania w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach, monitorowania i obrazowania środowiska, a także wykorzystania dronów w opiece medycznej i bezpieczeństwie ekologicznym.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań poziomu glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego krwi, a także wskaźnika BMI przygotowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka.

W tych samych dniach w hali widowiskowo-sportowej planowana jest prezentacja nowych technologii wykorzystywanych w systemach bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego np. robotów, dronów, systemów powiadamiania o zagrożeniach, a także mobilnych aplikacji (m-health).

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.forumrat.inowroclaw.pl