Strajk jest już przesądzony. Rząd nie zgodził się na propozycje ZNP i Forum ZZ, w sporze zbiorowym pozostaje również "Solidarność" Pracowników Oświaty Okręgu Kujaw Zachodnich.

W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży zaplanowano zajęcia dydaktyczne lub opiekuńcze. W części placówek w poniedziałek rozpoczną się też wielkopostne rekolekcje (uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach mają mieć zapewnioną w tym czasie opiekę w szkole).

- W czterech szkołach powiatowych przeprowadzone zostaną egzaminy. W przypadku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zapisy dzieci na badania będą ograniczone. W Młodzieżowym Domu Kultury zajęcia zostaną ograniczone i prowadzone tylko przez jednego nauczyciela. Sekretariat będzie czynny. W Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu i Kobylnikach dyrektorzy są zobligowani do zapewnienia opieki osobom przebywającym w internacie. Całodobowa opieka zostanie zorganizowana również dla młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy - informuje Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

Jak wyjaśnia Urząd Miasta, dyrektorzy inowrocławskich placówek powinni zapewnić opiekę wszystkim uczniom, którzy mimo strajku pojawią się w szkole, a którymi, w tym czasie, nie będą w stanie zająć się opiekunowie.

Strajk rozpocznie się 8 kwietnia i jest bezterminowy

W szkołach uczniowie będą mieli do dyspozycji świetlicę, salę gimnastyczną i sale komputerowe. - Miasto współpracuje w tym zakresie z dyrektorami swoich placówek. W każdej będzie zapewniona opieka, jednak nie będzie lekcji, a skoro nie będzie zajęć lekcyjnych, rodzice muszą podjąć decyzję, co do celowości posłania dziecka do szkoły - informowała Adriana Herrmann, rzeczniczka inowrocławskiego ratusza.

W kwestii egzaminów, ich przeprowadzenie zależy wyłącznie od możliwości powołania komisji egzaminacyjnej przez dyrektora szkoły, a w przypadku jej braku - realizacji innej propozycji przedstawionej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Do tematu wrócimy w poniedziałek.

Popierasz strajk nauczycieli?