Zgłoszenia można dokonać pod numerem telefonu 52 357 56 62 lub mailowo: dyspozytor@igkim.pl. IGKiM prosi wówczas o wystawienie odpadów wielkogabarytowych w pobliżu wiat śmietnikowych, a w przypadku domów jednorodzinnych, przed bramą posesji.

Za odpady wielkogabarytowe uznaje się odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery czy zabawki dużych rozmiarów.

Tego rodzaju odpady można bezpłatnie zostawiać przez cały rok w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przy ul. Bagiennej 77. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–19:00 oraz w soboty w godz. 7:00–13:00.