Wniosek w sprawie nadania nazwy dla nowego ronda został złożony przez prezesa kujawskiego oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej i przegłosowany podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia. Jak argumentowano, inicjatywa ta została poparta przez: prezesa i dyrektora Aeroklubu Kujawskiego, dowódcę 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, kolegów seniorów lotnictwa, prezesa Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowrocławiu oraz Zarząd Towarzystwa Miłośników Miasta Inowrocławia.

rondo

Montaż tablic obserwowali przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz środowiska lotniczego.