W tym roku do udziału w konfrontacjach artystycznych zgłosiło się 17 grup teatralnych ze szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych w całym kraju, jednak zakwalifikowało się jedynie dziewięć z nich.

Na deskach inowrocławskiego teatru w ciągu dwóch dni zaprezentują się artyści z teatru TALIA z Zespołu Szkół w Chrostkowie, Kamil Żebrowski, aktor teatru TRUPA z Powiatowego MDK w Lubartowie, teatr AVIS z Nowosolskiego Domu Kultury, teatr NIESKROMNY z II LO im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie, teatr BEZ (pre)TEKSTU z I LO im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, teatr EKSPOZYCJA z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu, teatr CEDEEN z Młodzieżowego Domu Kultury im. M. Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy, teatr ZAMIAST z Gminnego Ośrodka Kultury SEZAM w Tarnowie Podgórnym oraz Teatr MATYSAREK z I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie.

Zespoły teatralne zawsze ocenia profesjonalne jury. W tym roku w jego skład wchodzą reżyser i scenarzysta Tomasz Wasilewski, aktorka Marta Nieradkiewicz oraz Jerzy Rochowiak – poeta i dramaturg.

Pomysłodawcą Festiwalu jest Elżbieta Piniewska - nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, reżyser teatralny, scenarzysta.