Od wiosny 2020 roku Rada Miejska Inowrocławia obraduje zdalnie - radni pracują z domów za pośrednictwem platformy internetowej. Wiele samorządów zrezygnowało już z tej formy komunikacji wracają do sal sesyjnych. Mieszkańcy wciąż mają jednak możliwość oglądania obrad przez Internet, ponieważ obowiązek transmisji wprowadzono ustawowo.

Dzisiejszą sesję inowrocławskiego samorządu - podobnie jak poprzednie - przeprowadzono w trybie zdalnym. Niewykluczone, że po raz ostatni, ale przewodniczący Rady Miejskiej zostawia jednak furtkę do przedłużenia takiego trybu obradowania.

- Jeżeli tendencja jeśli chodzi o liczbę zachorowań Covid-19 będzie miała trend spadkowy, to jest taka ewentualność, że sesja odbędzie się na sali sesyjnej - poinformował dzisiaj Tomasz Marcinkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia.

Dodajmy, że wysokość diet za udział w sesji online nie różni się od tych, jakie radni otrzymują za pracę w trybie stacjonarnym.

Podczas poniedziałkowej sesji radni rozpatrywali uchwały m.in. z zakresu finansów miasta, kultury oraz spraw społecznych. Pozytywnie rozpatrzono sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 roku wraz z wykazem potrzeb na 2022 rok oraz sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.

Ponadto radni przyjęli dziś sprawozdania z działalności merytorycznej Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza oraz Kujawskiego Centrum Kultury za 2021 rok.  Podjęli także uchwały dotyczące wprowadzenia zmian w statutach miejskich żłobków "Bajka" oraz "Maja", co spowodowane jest lutową zmianą stawki za pobyt dziecka w żłobku. Dodatkowo w statutach żłobków pojawi się zapis dotyczący stworzenia możliwości przyjęcia dziecka do żłobka na miejsce dziecka nieobecnego powyżej jednego miesiąca.