- 24 marca 2022 w godz. 14:00-17:30, z inicjatywy Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, organizujemy Dzień Porad Obywatelskich dla Uchodźców z Ukrainy przebywających w naszym powiecie. W porozumieniu i przy udziale innych podmiotów, w tym m. in. Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miasta w Inowrocławiu i Urzędu Gminy w Inowrocławiu, instytucji pomocowych, edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych z naszego powiatu, będziemy udzielać szerokiego wsparcia - informuje Dorota Rąblewska z Fundacji Ekspert-Kujawy.

Zakres pomocy:

  • konsultacje prawne,
  • porady psychologiczne,
  • wsparcie doradcy zawodowego,
  • w procesie zatrudnienia,
  • w znalezieniu przedszkola i szkoły dla dziecka,
  • w poszukiwaniu placówek oferujących naukę języka polskiego,
  • w kontaktowaniu się z polskimi urzędami,
  • dla osób, które doświadczyły dyskryminacji, traumy, przemocy lub mowy nienawiści,
  • dla osób w kryzysowych sytuacjach.

UKRAINA 24.03