Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać pasażerowie, którzy ukończyli 70. rok życia. Jak poinformował przewoźnik, osoby które ukończyły 65 lat i nabyły prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską przed 10 lutego 2022 r. i posiadają bezpłatny dwuletni bilet zachowują swoje uprawnienia do czasu utraty ważności tego biletu.

- Dokumentem poświadczającym uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów jest karta miejska - bezpłatny bilet dwuletni, wydawany przez MPK Inowrocław - dla osób będących mieszkańcami Inowrocławia. Dla pozostałych, to dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek osoby uprawnionej - informuje MPK w Inowrocławiu.

Zmianę tę, wraz z wcześniejszymi podwyżkami cen biletów uchwaliła Rada Miejska Inowrocławia. Prezydent miasta tłumaczył ją zmniejszaniem części dochodów miasta przez rząd, drastycznym wzrostem poziomu inflacji i podwyżkami energii elektrycznej. Dla przewoźnika, dysponującego dziesięcioma autobusami elektrycznymi i ośmioma hybrydowymi z funkcją ładowania, to wzrost o ponad 60 procent.

- Bezpośredni wpływ na organizowanie komunikacji miejskiej w tym roku, ma także fakt, że MPK nie otrzymało rekompensat z tytułu utraconych dochodów, na skutek wprowadzanych przez rząd obostrzeń (ograniczenia pasażerów w autobusach), związanych z pandemią, a jednocześnie nie zwiększyły się jej przychody z tytułu liczby sprzedanych biletów - zauważa przewoźnik.