Mniejsze placówki otrzymają kilkadziesiąt tysięcy, większe - takie jak SP nr 4 i 5 - około 200 tysięcy złotych. W ramach Laboratoriów Przyszłości, każda szkoła podstawowa w Polsce ma zostać wyposażona w drukarki 3D, roboty edukacyjne, czy gogle wirtualnej rzeczywistości. Program kierowany do podstawówek funkcjonuje od jesieni ubiegłego roku, a wkrótce ma objąć też szkoły ponadgimnazjalne.

- To możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin m.in. inżynierii, technologii i matematyki, których nasz kraj będzie w przyszłości potrzebował. Wszystkie materiały dydaktyczne i sprzęt, który został zakupiony w ramach programu jest bardzo potrzebny naszym uczniom. Dlatego, tym bardziej, cieszy mnie zapowiedź, że kolejny etap tego projektu będzie dotyczył szkół ponadpodstawowych, bo tam również jest taka konieczność - mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, który wczoraj w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie przekazał symboliczne czeki beneficjentom programu.

Celem projektu jest m.in. budowanie kompetencji przyszłości - kreatywności, pracy zespołowej, umiejętności praktycznych i technicznych wśród dzieci i młodzieży. Program ma pomagać uczniom odkrywać ich talenty i zapewniać nowoczesne środowisko do nauki na miarę edukacji najnowszej generacji.