Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe COPTIOSH ogłosiło wyniki rankingu olimpiad społeczno-historycznych za rok 2018, uwzględniający wszystkie ogólnopolskie olimpiady obejmujące swoim zakresem wiedzę o społeczeństwie oraz historię.

Duży sukces osiągnęło I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, które zostało sklasyfikowane na trzecim miejscu w kraju. Uczniowie „Kaspra” w ubiegłym roku zdobyli aż 16 tytułów laureatów i finalistów z olimpiad społeczno-historycznych: Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Prawie, Olimpiady Wiedzy o III RP, Olimpiady Wiedzy Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiady Wiedzy o UE i Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.

Inowrocławska szkoła została wyprzedzona jedynie przez renomowane licea: XII LO we Wrocławiu i V LO w Krakowie.

Dr Sławomir Drelich, opiekun działającego w Liceum im. Jana Kasprowicza Koła Politologicznego i nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, zdradza przyczyny sukcesu młodych adeptów wiedzy o społeczeństwie i historii:

- Rzecz w tym, aby zgromadzić grupę młodych ludzi żądnych wiedzy, którzy interesują się polityką, stosunkami międzynarodowymi i sprawami społecznymi. Jeśli wykażą się pracowitością i determinacją, a przy tym będą potrafili współpracować i pozytywnie ze sobą rywalizować, to sukces musi się pojawić - twierdzi Sławomir Drelich.