W ramach projektu “Integracyjni ekologiczni” uczniowie uszyli własną maskotkę - kropelkę wody, która ma odwiedzać szkoły partnerskie na całym świecie. Kropelka wyruszy ze szkoły z symbolami związanymi z Inowrocławiem i województwem, a w każdej szkole partnerskiej dostanie "bagaż" w postaci symboli danego miasta, regionu, czy kraju. Powrót maskotki do szkoły zaplanowany jest na maj 2022 roku, a w czerwcu uczniowie rozpoczną pracę nad książką dokumentującą jej podróże.

Głównym celem projektu jest podnoszenie świadomości ekologicznej w codziennym życiu. Projekt został w pełni wymyślony i zaplanowany przez uczniów klasy integracyjnej, w której wśród uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych dominują uczniowie z Zespołem Aspergera. Koordynatorem pracy uczniów jest nauczyciel Mariusz Wojciński.

Pomysł uczniów z Inowrocławia znalazł się wśród 60 projektów nagrodzonych przez jury w 12. edycji ogólnopolskiego konkursu “Projektanci edukacji”, przeznaczonego dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych oraz średnich, którzy chcą realizować ciekawe projekty edukacyjne i szukają dla nich wsparcia finansowego oraz merytorycznego. W tym roku rywalizowali ze sobą uczniowie z 419 szkół. Dodatkowe 15 grantów powędruje do uczniowskich grup projektowych, które wygrały w ogólnopolskim głosowaniu internautów - oddano w nim ponad 142 tysiące głosów! Łączna pula nagród finansowych w pierwszym etapie wyniosła 75 tys. zł.

- Już od 12 lat konkurs "Projektanci edukacji" pomaga uczniom realizować ciekawe projekty naukowe, społeczne, ekologiczne oraz kulturalne. Od 2009 roku do konkursu zgłoszono prawie 6 tysięcy pomysłów, a mimo to w każdej edycji dzieci i młodzież zaskakują nas swoją kreatywnością, otwartością na potrzeby innych, chęcią odpowiedzi na wyzwania otaczającej ich rzeczywistości - komentuje Małgorzata Jankowska, koordynatorka inicjatyw odpowiedzialnych społecznie w wydawnictwie Nowa Era i jurorka konkursu “Projektanci edukacji”. W tym roku uczniowie pokazali nam, że dobry projekt edukacyjny nie musi być skomplikowany ani spektakularny w realizacji. Duże zmiany zawdzięczamy często nawet mikro działaniom. Ważne są za to dobrze określony cel, wspólna praca w grupie, współdzielenie się zasobami, możliwość odkrywania swoich mocnych stron i działanie dla wspólnego dobra - dodaje Małgorzata Jankowska.

Obecnie trwa 2. etap konkursu “Projektanci edukacji”, w którym będzie oceniany sposób realizacji zgłoszonych wcześniej pomysłów.