Ulica zyska nawierzchnię z kostki betonowej, zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa, chodniki i zjazdy do posesji. W tym czasie mieszkańcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami, w szczególności podczas ostatniego etapu prac, czyli kładzenia nawierzchni. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier.

ranusa2