Poniżej komunikat starostwa w związku ze zmianą organizacji pracy.

Petenci Wydziału Komunikacji i Transportu wchodzą wejściem „F” i na obsługę oczekują w poczekalni wewnątrz budynku. Po załatwieniu sprawy opuszczają wydział wejściem „B”. W celu wydłużenia dostępności tego wydziału dla mieszkańców funkcjonuje on w godzinach 7.30 – 20.00.

Klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodka Interwencji Kryzysowej wchodzą wejściem „C”, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wizyty.

Urna dla osób odwiedzjących Powiatowy Urząd Pracy znajduje się w wejściu „E”. Sprawy wymagające podpisania umów lub osobistego stawiennictwa są umawiane telefonicznie przez pracowników.

Mieszkańcy korzystający z usług pozostałych wydziałów mogą składać wnioski poprzez urnę podawczą w wejściu „F” lub telefonicznie, drogą e-mail i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Zasady obsługi interesantów urzędu przy Alei Ratuszowej 38 pozostają bez zmian.

Kontakty do Wydziałów Starostwa

Adres e-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl
Wydział Organizacyjny tel. 52 3592 200
Wydział Budżetowo-Finansowy tel. 52 3592 310
Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia tel. 52 3592 332
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tel. 52 3592 132
Wydział Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji tel. 52 3592 102
Wydział Komunikacji i Transportu tel. 52 3592 224
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 52 3592 286
Wydział Kultury i Promocji/ Stanowisko ds. współpracy z mediami tel. 52 3592 321
Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich tel. 52 3592 328
Biuro Prawne tel. 52 3592 309
Biuro Rady tel. 52 3592 229
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli tel. 52 3592 324
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych tel. 52 3570 016
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. 52 3592 255
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 52 3592 251
Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel. 52 3592 106
Nieodpłatna Pomoc Prawna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu się tel. 52 3592 304

fot. Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
272290780_984299418839005_9035061363544398731_n