Z informacji otrzymanych z Powiatowego Centrum Usług Oświatowych wynika, iż koszt dostawy energii elektrycznej (bez kosztów dystrybucji) wynosił dotąd 0,3683 zł za 1kWh, a w 2022 r. będzie wynosił 0,5057 za 1kWh. Oznacza to wzrost o 37,8%.

- Będziemy musieli dołożyć do kosztów utrzymania szkół, a przecież dochody samorządu maleją. Oczywiście nie ma mowy o tym, żeby to w jakikolwiek sposób wpłynęło na funkcjonowanie szkół oraz komfort nauki młodzieży i pracę nauczycieli. Potrzebne są natomiast jakieś pilne działania osłonowe, bo trudno sobie wyobrazić, żeby samorządy długo same ponosiły konsekwencje finansowe tak drastycznych podwyżek – ocenia starosta Wiesława Pawłowska.

Zobacz też: Te jednostki dostaną po kieszeni. Ogromne podwyżki