W tym roku Miasto przeznaczyło kwotę 25 tys. zł na realizację czterech zadań. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko – Pomorski za otrzymaną dotację zorganizuje Zimowisko Inowrocławskiego Związku Drużyn Harcerek „Krusza” dla 18 uczestników. Obozy sportowe i rekreacyjne dla młodych sportowców zorganizuje Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”, Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”i Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Inowrocław.