Wspomniane odpady ujawniono na gminnej drodze w Sosnówcu w gminie Janikowie. To leśna droga przed Dąbrówką.

- Niezrozumiałe jest porzucanie odpadów, które można legalnie oddać w ramach opłaty za odpady komunalne lub za niewielką opłatą jako odpady budowlane - przyznają urzędnicy zapewniając, że dane informatorów nie zostaną ujawnione w toku prowadzonego postępowania.