Cztery kursy dla seniora

Dla każdej osoby, która ukończyła 70 lat dotychczas przysługiwały trzy przejazdy w ciągu trwania projektu. Podczas tegorocznej edycji, limit zwiększono do czterech kursów. Wydłużono też czas pracy taksówek o godzinę, co oznacza, że transport będzie można zamówić od poniedziałku do piątku w godz. 7-19, a powrót musi odbyć się najpóźniej do godz. 20. Wraz z seniorem może podróżować jego opiekun. W poprzednim roku musiała być to osoba pełnoletnia, teraz opiekun musi mieć ukończone 16 lat. Taksówkarz może zaczekać na seniora, jeżeli wizyta potrwa do 30 min.

Zasady

Przypominamy, że taksówkę może zamówić senior, który ukończył 70 lat lub w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia pod numerem telefonu 22 439 00 40.

Zgłoszenia są przyjmowane są na 3 dni robocze do godz. 14 oraz maksymalnie 2 miesiące przed planowanym przejazdem. Odwołanie transportu musi nastąpić nie później niż do godz. 12 roboczego dnia poprzedzającego zlecenie.

Senior może zamówić przejazd do Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie Inowrocławia, na cmentarz lub do specjalistycznej placówki medycznej na umówioną wizytę. Dyspozytor nie przyjmie natomiast zgłoszeń dotyczących sytuacji nagłych jak np. pogorszenie stanu zdrowia.

Senior może zamówić tradycyjny samochód lub skorzystać z przejazdu specjalistycznego (np. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), o czym należy wcześniej uprzedzić dyspozytora.

Projekt będzie wykonywany do końca 2019 r. przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”. Na realizację zadania zaplanowano 100 tys. złotych.

80340e250fb1acf2fe2a7308b56818c459acc29a