Od 1 stycznia przyszłego roku Kolegium Nauk Społecznych będzie znajdować się w przystosowanym budynku przy ul. Świętokrzyskiej 6 w Inowrocławiu. Od 1 września 2021 roku działa już tam uczelniane Akademickie Centrum Rozwoju Dziecka, czyli przedszkole i żłobek. Do tej pory uczelnia działała przy ulicy Poznańskiej.

Kolegium Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Inowrocławiu kształci kadry z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego w zakresie teoretycznym i praktycznym oraz przygotowuje do nowoczesnego stylu zarządzania i administrowania, zgodnie ze standardami europejskim i międzynarodowymi. Programy kształcenia oraz kadra wykładowców i praktyków zapewnia przygotowanie absolwentów do pełnienia ról menedżerów na średnich i wyższych szczeblach zarządzania. Aktualnie kolegium kształci studentów na kierunkach studiów: zarządzanie, pedagogika, ekonomia i pielęgniarstwo. Kolegium prowadzi także kształcenie na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach.