- Udało się to zrealizować dzięki wsparciu dwóch jednostek samorządowych - Urzędu Miasta Inowrocławia i Powiatu Inowrocławskiego - mówił Tomasz Maliszewski, dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury, który wraz z dyrektorem Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Marcinem Woźniakiem dokonali symbolicznego ściągnięcia łańcuchów z drzwi prowadzących na wystawę.

To właśnie z inowrocławskiego muzeum pochodzi wiele nowych eksponatów przekazanych w formie depozytu. Mowa m.in. o drewnianym wózku szybowym, drabinie z naciekiem solnym, lampkach górniczych, kuflach, rzeźbach solnych, czy wózku transportowym na szynach z obrotnicą. Wystawa składa się z dziesięciu tematycznych sal.

Termin otwarcia wystawy nie był przypadkowy, bo dziś świętowana jest Barbórka. Pierwszym odwiedzającym towarzyszyli muzycy z górniczej orkiestry, którzy jeszcze dziś o godzinie 12 na deskach teatru wystąpią w uroczystym koncercie. Wystawę zlokalizowaną w budynku teatru miejskiego można odwiedzać bezpłatnie od poniedziałku do piątku od 11 do 17 i w soboty od 10 do 15.