Jak informuje Starostwo Powiatowe, nowa dyrektor posiada niezbędne kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora placówki w Parchaniu. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się najlepszą znajomością zagadnień z zakresu pomocy społecznej. Z szefową DPS w Parchaniu spotkała się starosta Wiesława Pawłowska.

- Jestem przekonana, że pani doświadczenie i kompetencje są gwarancją właściwego zarządzania tą ważną jednostką organizacyjną Powiatu Inowrocławskiego, jaką jest Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu, świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające osobom przewlekle psychicznie chorym wymagającym całodobowej opieki – powiedziała starosta.

Wcześniej obowiązki dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu pełniła Justyna Plewa.