20 listopada w Kruszwicy uroczyście podsumowano miniony sezon Nadgoplańskiego WOPR. Wydarzenie było także okazją do wręczenia odznak honorowych i innych wyróżnień oraz zaprzysiężenia nowych członków. Poniżej podsumowanie przesłane przez Macieja Banachowskiego, prezesa Nadgoplańskiego WOPR.

Nadgoplańskie WOPR liczy 197 członków (w tym 104 pełnowartościowych ratowników wodnych, 120 osób posiadający aktualne zaświadczenie KPP, 18 stermotorzystów, 113 sterników motorowodnych, 27 płetwonurków). To jest 8 sezon - gdzie mamy 0 utonięć na jeziorze Gopło (największe jezioro w województwie kujawsko-pomorskim, 11 w Polsce). A dlaczego tak jest? To efekt ciężkiej pracy na którą się składa:

Całoroczna Całodobowa Służba ratownicze (1 dyspozytor, 2 ratowników wodnych dyżurujących na Stanicy Ratownictwa Wodnego Nadgoplańskiego WOPR)

W roku 2021 przeprowadzono 34 akcje (w tym):

 • akcje ratownicze: 18
 • akcje poszukiwawcze: 6
 • akcje techniczne: 10
 • przekazanie do ZRM: 4

W roku 2020 przeprowadzono 47 akcji ( w tym):

 • akcje ratownicze: 31
 • akcje poszukiwawcze: 4
 • akcje techniczne: 12
 • przekazanie do ZRM: 2

Działalność Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego – Numeru Ratunkowego nad Wodą 601 100 100 (WCKRW)

 • w roku 2021 – 4496 połączeń
 • w roku 2020 – 4646 połączeń

Zgłoszenia od CPR Bydgoszcz

 • w roku 2021 – 174 zgłoszenia
 • w roku 2020 – 163 zgłoszenia

Prewencja – patrolowanie wód jeziora Gopło (największe jezioro w województwie kujawsko-pomorskim, 11 jezioro w Polsce pod względem wielkości), jeziora Łojewskiego oraz rzeki Noteć odc. Górny

 • w roku 2021 – 212  wykonanych patroli (3473 przepłyniętych kilometrów)
 • w roku 2020 – 195 wykonanych patroli

Profilaktyka – pokazy-prelekcje-spotkania dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą

 • w roku 2021 – 59 spotkań -2 233 odbiorców
 • w roku 2020 – 14 spotkań – 1343 odbiorców

Działalność Nadgoplańskiego WOPR w dobie pandemii COVID-19

 • Pomoc dla seniorów (pomoc w zakupach żywności, leków, opłaceniu rachunków, rozwożenie posiłków obiadowych ) –37 wyjazdów (teren Kruszwicy oraz Inowrocławia)
 • Dezynfekcja Miasta i Gminy Kruszwica –37 wyjazdów( łączna ilość przejechanych kilometrów:1652 km)
 • Mobilne zespoły wymazowe –10367  pobranych wymazów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – łączna ilość przejechanych kilometrów: 86873 km
 • Stacjonarny Punkt Wymazowy (DRIVE-THRU) w Kruszwicy – 3796 pobranych wymazów
 • Powszechny Punkt szczepień przeciwko COVID-19 – wykonanych szczepień
 • Wyjazd na Misję Medyczną na Słowację – 7 osobowa grupa ratowników

Miniony rok był wyjątkowo pracowity dla ratowników Nadgoplańskiego WOPR, wielu z nich wykazało się szczególną postawą pro społeczną pracując na pierwszej linii walki z panującą pandemią. Ich zaangażowanie w postaci pomocy seniorom, instytucjom a w szczególności prowadzenie wymazów w kierunku Covid 19, jak również poprzez uruchomienie punktu stacjonarnego oraz zespołów mobilnych wraz z uruchomieniem punktu szczepień zaowocowało nadaniem odznak honorowych przez Ministra Zdrowia.

Decyzją ministra zdrowia Pana Adama Niedzielskiego z 4 listopada 2021 roku za szczególne zasługi w ochronie zdrowiana wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza.

Odznakami honorowymi za zasługi dla ochrony zdrowia odznaczeni zostali:
Szymon Arent
Wiktor Balon
Maciej Banachowski
Karolina Bieda
Mateusz Butryn
Dominik Chmiel
Patryk Gasiński
Mateusz Kantorski
Robert Krokowski
Tomasz Krzymiński
Michał Muranty
Przemysław Panfil
Maksymilian Pawlak
Paweł Stanisławski
Juliusz Stankiewicz
Jarosław Wiśniewski
Dominika Wojdylak
Julia Wojdylak

Oprócz odznak nadanych przez ministra zdrowia zostały wręczone także inne wyróżnienia.

Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego został ustanowiony w 2016 roku i jest okolicznościowym wyróżnieniem przyznawanym osobom prywatnym i instytucjom za szczególne zasługi dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Medalem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyróżnieni zostali:
Paweł Gawroński
Teresa Lewandowska
Marek Lewandowski
Wojciech Lewko
Sławomir Mularski
Konrad Urbański
Grzegorz Wardacki
Jarosław Wiśniewski
Tomasz Wojciechowski

W dniu podsumowania również zaprzysiężono nowych członków, którzy uzyskali uprawnienia ratownika wodnego, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz patent sternika motorowodnego w ramach projektu dofinansowanego z funduszy europejskich pod nazwą „ Ratownik Wodny – Nowy Zawód Szansą Rozwoju Osób Defaworyzowanych z Terenu Województwa Kujawsko Pomorskiego”.

Do zaprzysiężenia wystąpili:
Szymon Arent
Sebastian Balcerzak
Daniel Bartoszak
Mariusz Bogacz
Filip Ferensztajn
Patryk Gasiński
Marcin Grams
Marcel Ignasiak
Anna Jakubowska
Mikołaj Kamiński
Aleksander Kałuża
Mateusz Kantorski
Hubert Kowalski
Igor Kruszka
Sylwester Krzywdziński
Jan Kuls
Katarzyna Milczewska
Marcin Nowacki
Wojciech Rybicki
Maciej Stróżyk
Emil Sztuba
Paweł Stemporowski
Wiktor Waloszek
Patryk Woźniak
Maksymilian Wawrzyniak
Dominika Wojdylak
Laura Zielińska
Bartosz Browiński

Dodatkowo z okazji jubileuszu 55-lecia pracy na rzecz WOPR został uhonorowany statuetką najstarszy ratownik Zdzisław Chudziński oraz instruktor WOPR Zdzisław Trzciński.

WOPR

fot. nad.