- Sprawy urzędowe należy załatwiać drogą elektroniczną, korespondencyjną lub telefonicznie. Korespondencję tradycyjną można składać do skrzynki podawczej w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 - czytamy w komunikacie gminy Inowrocław.

W "szczególnie uzasadnionych przypadkach" możliwy będzie bezpośredni kontakt z pracownikami urzędu gminy i urzędu stanu cywilnego, ale tylko po wcześniejszym umówieniu daty i godziny spotkania. Zamknięta jest ponadto kasa urzędu, wpłat można dokonywać elektronicznie.

Centrala Urzędu
tel. 52 35 55 810 / 815
e-mail: sekretariat@gminainowroclaw.eu

Urząd Stanu Cywilnego
tel.: 52 355 58 45

Referat Spraw Obywatelskich
tel.: 52 355 58 27
tel.: 52 355 58 25