Projekt przebudowy ulicy Ranusa miasto posiada już od kilku lat, ponieważ inwestycja była planowana już wcześniej. Ostatecznie, jeśli nie będzie przeszkód związanych z wyłonieniem wykonawcy w przetargu, prace mają być przeprowadzone w pierwszej połowie roku.

Ulica zyska nawierzchnię z kostki betonowej, zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa i zjazdy do posesji. Roboty powinny zakończyć się do końca czerwca 2022 r. W tym czasie mieszkańcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami, w szczególności podczas kładzenia nawierzchni.