Prezentowane dane dotyczą ludności z terenu powiatu inowrocławskiego. Znajdziemy wśród nich informacje na temat liczby kobiet i mężczyzn, urodzeń, zgonów oraz bezrobocia.

- W powiecie inowrocławskim zamieszkuje więcej kobiet niż mężczyzn, na 100 panów przypada 106 pań. Najwyższym wskaźnikiem feminizacji odznacza się miasto Inowrocław, gdzie na 100 mężczyzn przypada 111 kobiet. Nadwyżka liczby kobiet nad mężczyznami pojawia się dopiero wśród osób powyżej 45 roku życia. W gronie młodszych mieszkańców powiatu inowrocławskiego przeważają mężczyźni, ponieważ rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek. Niestety, notowana jest także większa umieralność mężczyzn. Na koniec 2018 roku mężczyźni stanowili niespełna 40% bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy - informuje Agnieszka Krautforst-Kłoszewska, kierownik inowrocławskiego oddziału US w Bydgoszczy.

kobiety-mezczyzni_Inowroclaw