- Zachęcam mieszkańców Inowrocławia i powiatu, którzy chcą symbolicznie wesprzeć funkcjonariuszy naszych formacji mundurowych pełniących służbę na granicy polsko - białoruskiej, do zapalenia światła pod Pomnikiem Obrońców Inowrocławia. Nasza wczorajsza akcja, była spontaniczna, była potrzebą chwili, żeby wesprzeć naszych dzielnych funkcjonariuszy - mówi Damian Polak, radny Rady Miejskiej Inowrocławia.