Kto może wziąć udział w głosowaniu? Każdy, kto ukończył 16. rok życia i jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy w Inowrocławiu. Od tego roku obowiązuje też minimalna ilość głosów, która zadecyduje czy dany projekt zostanie zrealizowany na danym osiedlu.

Ewa Witkowska
Taką minimalną liczbą głosów jest 25. Czyli, żeby projekt mógł być zrealizowany, żebyśmy mogli go w przyszłym roku zrealizować - 25 głosów minimalnie musi być oddanych, ale oczywiście zachęcamy do większej aktywności, żeby tych głosów było jak najwięcej na każdym osiedlu.

Ewa Witkowska, zastępca prezydenta Inowrocławia

Głosowanie odbywa się w formie papierowej lub elektronicznej na www.bo.inowroclaw.pl. Karty do głosowania dostępne są w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli UM, można je również pobrać ze strony internetowej. Głosować można tylko raz i na jeden projekt zgłoszony w ramach swojego osiedla.

- Te projekty zostały zgłoszone przez samych mieszkańców i sami mieszkańcy również dokonują wyboru tego, co chcieliby, aby zostało zrealizowane na ich osiedlu - mówi Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.

Wyniki głosowania powinniśmy poznać w połowie października. Przypominamy, że w tym roku inowrocławianie ponownie mieli do wydania 720 tys. zł, co przełożyło się na 28 zgłoszonych projektów.

Budżet Obywatelski