Jeszcze kilka lat temu przemoc domowa była traktowana jako marginalne zjawisko, pojawiające się w patologicznych rodzinach. Obecnie wiadomo, że jest to problem powszechny, który dotyka wszystkie grupy społeczne. Niemal każdego dnia dowiadujemy się o tragicznych wydarzeniach w rodzinach. Przemoc jest zjawiskiem bardzo trudnym do rozpoznania, bowiem sprawcami są najbliżsi. Zadaniem instytucji jest ochrona osób przed krzywdzeniem ze strony najbliższych.

Podczas sspotkania można wysłuchać wykładów dotyczących problemów przemocy w rodzinie oraz zapoznać się z niestandardowymi sytuacjami w procedurze Niebieskiej Karty, które przedstawi dr nauk społecznych Marek Mudant. W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dr nauk prawnych Grzegorz Wrona, zapozna uczestników spotkania z aktami prawnymi.

Ciekawym elementem konferencji będą wykłady przedstawicieli Służby Więziennej por. Elżbiety Kamińskiej z Zakładu Karnego w Grudziądzu oraz por. Krzysztofa Spały z Zakładu Karnego w Inowrocławiu, którzy przedstawią zjawisko przemocy z perspektywy skazanych. Psycholog, Joanna Kuta omówi wpływ pandemii na eskalacje przemocy w rodzinie. Konferencję zakończy panel dyskusyjny, podczas którego można będzie uzyskać odpowiedzi na zadawane pytania oraz uczestniczyć w dyskursie. Honorowy patronat nad konferencją sprawuje starosta Wiesława Pawłowska.