- Uciążliwości polegają na paleniu papierosów poza szkołą, a co za tym idzie pozostawianiu niedopałków papierosów, a także spożywanie alkoholu w miejscach publicznych oraz zaśmiecanie drobnymi odpadami. Funkcjonariusze straży miejskiej dokonują regularnych kontroli miejsc często odwiedzanych przez młodzież podczas przerw oraz tereny szkół z uwagą na palenie papierosów na ich terenie. Interwencje strażników kończą się pouczeniami, mandatami karnymi oraz rozmowami dyscyplinującymi, a także informacjami przekazywanymi do dyrekcji szkół - informują strażnicy.