Spośród trzech zgłoszonych przez miasto Inowrocław zadań do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku, dofinansowanie (w wysokości 55%) otrzymało jedno - przebudowa ulicy ks. Piotra Wawrzyniaka. Drugie zgłoszone zadanie, dotyczące właśnie ulicy Sylwestra Ranusa znalazło się na 50. pozycji listy rezerwowej, dofinansowania nie otrzymała także przebudowa ulic Pięknej, Kwiatowej i Spokojnej.

- W związku z powyższym, zadanie dotyczące ulicy Sylwestra Ranusa zostało w sierpniu br. zgłoszone do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok - informuje Karolina Sobieraj, kierownik Referatu Kultury i Promocji Urzędu Miasta. Na najbliższej sesji inowrocławscy radni zdecydują o przesunięciu tej inwestycji w budżecie.

DSC_9883

Jak przypominają urzędnicy, rok temu miasto złożyło 37 wniosków o dofinansowania zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wśród nich wniosek dotyczący budowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę 35 mln zł, ale z tych środków Inowrocław nie otrzymał ani złotówki. Podobnie było podczas kolejnego naboru w grudniu 2020 roku.

Z kolei w lipcu tego roku miasto złożyło trzy wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym jeden dotyczący budowy dróg i przebudowy ulic miejskich w Inowrocławiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na kwotę 65 mln zł. Do dzisiaj premier nie ogłosił jednak wyników - wskazuje Urząd Miasta.