Miejscem spotkania jest plac przy mostku nad stawem w Parku Solankowym. Fragmenty tragifarsy z 1907 roku czytają m.in. dyrektor biblioteki Dorota Drobnik-Stefańska, dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury Tomasz Maliszewski, przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska, czy starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska, która wystąpiła w roli tytułowej pani Dulskiej.

1

2

3

4