- Praca w poradni odbywać się będzie w nowo wyremontowanych i wyposażonych gabinetach. Placówka przygotowana zostaje także na nowe formy terapii indywidualnych i grupowych, w tym w nowej sali do terapii integracji sensorycznej - mówi Jarosław Jasiński, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Korzystanie z poradni jest nieodpłatne. Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież zgłoszone na wniosek rodziców, opiekunów bądź samych zainteresowanych.

- Przeniesienie siedziby poradni do centrum miasta podyktowane zostało m.in. zwiększeniem dostępności tej placówki dla mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego. Niezwykle ważne zadania jakie realizuje poradnia udzielając pomocy psychologiczno-pedagogicznej od najwcześniejszych lat dziecięcych powinna odbywać się w komfortowych warunkach, stąd poczynione nakłady w celu odpowiedniego przygotowania gabinetów. Doświadczona kadra psychologów i pedagogów naszej placówki korzystając z dostępnych narzędzi terapeutycznych z pewnością odpowie na zwiększające się potrzeby wsparcia dla najmłodszych mieszkańców naszego powiatu i ich rodziców - przekonuje starosta Wiesława Pawłowska.

Poza działalnością diagnostyczną określającą indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferuje różnorodne cykliczne formy pomocy bezpośredniej.