Zmagania łucznicze odbywać się będą w cieniu Mysiej Wieży, uczestnicy będą odziani w historyczne stroje a Wzgórze Zamkowe ponownie zamieni się w małą, łuczniczą wioskę. Organizatorami imprezy są: Stowarzyszenie Łuczników Toruńskich "Fort" oraz Kujawska Drużyna Łucznicza "Goplanie".

plakat