Na początku września petycja, wraz z wyrazami poparcia, zostanie przekazana władzom państwowym. Według inicjatorów przedsięwzięcia wiele wskazuje na to, że nowe święto będzie obchodzone już w tym roku.

27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie – największy na terenie zaborów, zakończony zwycięstwem, zryw niepodległościowy. Pomysł ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym to inicjatywa Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Fundacji Zakłady Kórnickie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, poznańskiego oddziału IPN, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Inicjatorzy akcji od czerwca gromadzą wyrazy poparcia od osób indywidualnych z regionu i kraju oraz uchwały samorządów z całej Wielkopolski. Do tej pory petycję w sprawie ustanowienia nowego święta podpisali m.in. marszałkowie województw wielkopolskiego i lubuskiego, metropolita poznański, wojewoda wielkopolski i prezydent Poznania.

Na początku sierpnia wprowadzono możliwość wsparcia przedsięwzięcia poprzez stronę: powstanie.wmn.poznan.pl.

Jak powiedział w poniedziałek PAP dyrektor poznańskiego oddziału IPN Rafał Reczek, połowa zebranych dotąd deklaracji to poparcie udzielone przez sieć.

"Cieszy nas rosnąca liczba samorządów, które wsparły naszą inicjatywę, bo one są przecież reprezentantami lokalnych społeczności. Mamy też zapowiedzi kolejnych głosów poparcia - czekamy na deklaracje od władz województwa kujawsko-pomorskiego oraz pilskiej rady miasta. Dodatkowo spodziewamy się, że z początkiem nowego roku szkolnego wpłyną do nas następne uchwały rad pedagogicznych" – powiedział.

Rafał Reczek przyznał, że wiele wskazuje na to, że decyzja o ustanowieniu nowego święta państwowego zapadnie w najbliższych miesiącach i rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego będzie obchodzona w tej formie jeszcze w tym roku.

"Jest to inicjatywa, która łączy parlamentarzystów ponad podziałami politycznymi. Przypomnę, że nowe święto nie ma być dniem wolnym od pracy - co też jest istotne przy podejmowaniu decyzji. Liczymy na to, że najbliższe obchody 27 grudnia będą już miały charakter święta państwowego, organizowanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego" - podkreślił.

Rafał Reczek podkreślił, że dotychczasowe, organizowane przez władze regionu, obchody rocznicy wybuchu powstania miały uroczysty, podniosły wymiar i charakter.

"Ustanowienie nowego święta nie wpłynie więc w istotny sposób na przebieg, formę celebracji. Znaczenie będzie miał jednak fakt, że 27 grudnia będzie odtąd jednym z nielicznych świąt państwowych w kalendarzu; będzie to święto całego społeczeństwa, wszystkich Polaków" – powiedział.

Dyrektor poznańskiego oddziału IPN powiedział, że w związku z przygotowaniami do ustanowienia święta państwowego tworzone są materiały promocyjne, informacyjne i historyczne, prezentujące znaczenie powstania wielkopolskiego dla odradzającego się państwa polskiego.

Przyznał, że ustanowienie nowego święta to szansa na to, by wiedza o okolicznościach i skutkach zrywu Wielkopolan trafiła do szkół w szerszej niż dotąd formie i by lepiej zaistniała w powszechnej świadomości.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część miasta. Ostatecznie zostało ono wyzwolone 6 stycznia 1919 roku, kiedy przejęto lotnisko. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski.

Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 roku. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 roku traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska. (PAP)

Rafał Pogrzebny