- W przedwojennym Inowrocławiu było kilka pamiątek poświęconych Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu. W 1930 r. na cokole po pomniku cesarza Fryderyka III umieszczono tablicę dedykowaną "Budowniczemu Polski Odrodzonej", w następnym roku decyzją starosty Władysława Kutznera imię Marszałka otrzymała ulica Dworcowa, w 1933 r. nowo powstałemu Aeroklubowi Kujawskiemu nadano imię Marszałka Józefa Piłsudskiego i wreszcie w 1935 r. Piłsudski został patronem Szkoły Powszechnej nr 8 mieszczącej się w pięknym gmachu byłej Szkoły Wydziałowej. Niemieccy okupanci zlikwidowali wszystkie wspomniane wyżej ślady pamięci, a władze Polski Ludowej już ich nie przywróciły. Dopiero w 2007 r. nazwę Piłsudskiego nadano ulicy łączącej Osiedle Rąbin z ul. Wierzbińskiego, a w kolejnym roku przy Aeroklubie Kujawskim odsłonięto replikę tablicy pamiątkowej z 1933 r. Szkoda, że miejsce to nie jest należycie zadbane - mówi Edmund Mikołajczak, historyk i Honorowy Obywatel Miasta Inowrocławia.