- Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem, to główny cel rowerowych patroli. Przemieszczając się między innymi po terenie parku solankowego zwracają uwagę na zachowania wynikające z chuliganki, czy też wszelkie przypadki łamania prawa. Taki patrol to również cenne źródło informacji, gdzie dozwolone jest parkowanie pojazdów w rejonie Solanek, bo to miejsce odwiedza wielu mieszkańców, kuracjuszy i turystów - mówi asp. szt. Izabella Drobniecka z KPP w Inowrocławiu.