Powiat Inowrocławski podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu unijnego „Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV”. Jego celem jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy w latach 2021-2023.

- To największe dofinansowanie unijne dla szkolnictwa zawodowego w powiecie inowrocławskim. W ramach projektu zaplanowano realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w zakresie kompetencji zawodowych, kompetencji kluczowych, wyposażenie pracowni szkolnych, realizację kursów zawodowych dla uczniów, wsparcie dla nauczycieli kształcenia zawodowego w formie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych oraz realizację staży uczniowskich – wyjaśnia naczelnik Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Joanna Kuchta.

  • Uczniowie Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych wezmą udział w zajęciach z zakresu grafiki komputerowej i multimediów oraz analizy technicznej produktów przemysłowych.
  • W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu stylizacji paznokci.
  • Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych będą uczestniczyć w zajęciach: komputerowe wspomaganie projektowania, komputerowe wspomaganie projektowania do wydruku 3 D, grafika komputerowa i multimedia.
  • W Zespole Szkół Budowlanych będą odbywały się zajęcia z zakresu rekuperacji - nowoczesnych sposobów odzysku ciepła.
  • Uczniowie Zespołu Szkół w Kościelcu poznają Slow Food - potrawy naszych babć oraz cuda natury podczas warsztatów zielarskich.
  • W Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego zostaną przeprowadzone zajęcia dla kucharzy i cukierników.

W szkołach zaplanowano również zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych, m.in. język angielski, matematyka oraz język angielski w branży logistycznej. Ważnym elementem wsparcia dla uczniów będzie bogata oferta kursów zawodowych, m.in. kurs obsługi wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli, operator koparko-ładowarki, inseminacja bydła, pilarz-drwal, kombajnista, kurs spawania metodą 111, metodą 135 oraz metodą 141.

- Sporym zastrzykiem finansowym dla powiatowej oświaty będzie wyposażenie szkolnych pracowni praktycznej nauki zawodu w wysokospecjalistyczny i nowoczesny sprzęt – dopowiada Joanna Kuchta.

Kwotą ponad 1,6 mln zostaną wsparte pracownie sieciowych systemów komputerowych oraz pomiarów technicznych dla zawodu technik analityk w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych, pracownia zawodu technik usług fryzjerskich oraz zawodu kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, a także usług kelnerskich w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.

W Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych doposażone zostaną: pracownia wydruku 3 D oraz grafiki komputerowej dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Nowoczesny sprzęt komputerowy, multimedialny i specjalistyczny zyska pracownia zawodu technik logistyk i spedytor w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych, planowania żywienia i organizacji produkcji gastronomicznej w Zespole Szkół w Kościelcu, zawodu technik logistyk, technik fotografii i multimediów w Zespole Szkół w Kruszwicy.

W Zespole Szkół Budowanych doposażenie uzyskają pracownie: budownictwa, odnawialnych źródeł energii, geodezji, a także pracownie w Centrum Kształcenia Zawodowego, m. in programowania sterowników PLC, obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
Ważną formą wsparcia dla nauczycieli zawodu będą kursy, szkolenia i studia podyplomowe.

Łącznie przewidziano aż 42 rodzaje takich form dokształcania, m.in. SEO. Pozycjonowanie i Link Builiding, kurs stylizacji paznokci metodą hybrydową i żelową, kurs trychologiczny, balistyczny, dietetyka sportowa, studia podyplomowe: zoopsychologia- problemy behawioru, diagnozowanie stanu upraw rolnych, logistyka w biznesie, ekonomia, akademia fotografii, zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew - monitoring, diagnostyka, pielęgnacja.

Koszt całkowity projektu - 2 563 338,51 zł,
dofinansowanie z RPO - 2 178 837,73 zł,
z budżetu państwa - 128 166,91 zł
środki własne powiatu - 256 333,87 zł.