- Chcemy pokazać piękno Polski, którą zwiedzamy w okresie wakacyjnym, aby rozwijać wrażliwość i wspierać doskonalenie sztuki fotograficznej. Na zwycięzców czekają nagrody. Warto więc spróbować swoich sił - informuje dyrektor Szkoły Rzemiosła Ireneusz Springer, osoba nadzorująca konkurs.

Prace konkursowe należy złożyć w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 20 sierpnia 2021 roku w zamkniętej kopercie podpisanej godłem (pseudonimem) do sekretariatu szkoły. Ponadto w kopercie należy umieścić wypełnioną kartę zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie zezwolenia opiekuna prawnego uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia jednej fotografii ukazującej piękno Polski. Podsumowanie konkursu, prezentacja prac i wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystości jubileuszowych X-lecia Szkoły Rzemiosła w październiku 2021 roku. Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają zaproszenie na uroczystość.

Więcej informacji wraz z kartą zgłoszeniową można znaleźć tutaj.