Mobilny punkt spisowy stanie 5 i 7 sierpnia na targowisku przy ul. Plebanka, a 8 sierpnia na giełdzie przy ul. Krzymińskiego. Punkt będzie czynny w godzinach od 9 do 12, a każdy zainteresowany powinien mieć ze sobą numery PESEL wszystkich domowników.