- Gminne Biuro Spisowe w Inowrocławiu ogłasza, że trwa otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r - czytamy w komunikacie biura.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

· mieć ukończone 18 lat,
· cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
· posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
· posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
· nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wynagrodzenie wynosi 6 zł brutto pomnożone przez liczbę przeprowadzonych wywiadów. Więcej informacji można uzyskać pod numerami 52 35 55 303, 52 35 55 266, 52 35 55 276.

1920x1080px-plakat-NSP-na-ekran-RGB-scaled