W siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław odbyło się uroczyste wręczenie umów na realizację projektów grantowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W uroczystości wręczania umów wzięli udział przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska oraz prezes zarządu LGD Karol Legumina, a także pracownicy biura LGD i grantobiorcy.

- Cieszymy się, że środki unijne nadal są dostępne i że możemy wspierać podmioty, które działają na rzecz inowrocławian. Właśnie o to chodzi, aby aktywizować lokalną społeczność - powiedział Karol Legumina.

- Nie ma nic piękniejszego niż pomoc drugiemu człowiekowi, dlatego bardzo się cieszę, że są podmioty, które w tej sferze działają. Wspólnym mianownikiem wszystkich projektów jest aktywizacja, która może budować relacje, wzmacniać człowieka i pozwolić mu współistnieć w społeczeństwie - dodała Elżbieta Piniewska.

Dzięki projektom wybranym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław będą realizowane działania o charakterze integracyjnym i animacyjnym oraz edukacyjnym między innymi poprzez: zajęcia artystyczne, zajęcia z terapeutą, spotkania z psychologiem i prawnikiem. Przewidziano także wyjścia i wyjazdy integracyjne.

- Mamy mnóstwo pomysłów i bardzo się cieszymy, że możemy współpracować z Lokalną Grupą Działania. Projekt, który tym razem otrzymał dofinansowanie, będzie opierał się na survivalu. Po rocznym zamknięciu w domach, postanowiliśmy zaprosić inowrocławian w teren. To już czwarty projekt, który realizujemy z LGD. Taka pomoc jest bardzo potrzebna - stwierdził pastor Sławomir Ciesiółka z ewangelicznej wspólnoty chrześcijańskiej w Kościele Droga w Inowrocławiu, jeden z grantobiorców.

LGD w sumie przyznało dofinansowanie na wspieranie inicjatyw lokalnych jedenastu grantobiorcom na łączną wartość 583 183, 35 zł.

belka